Bibliotek og bydelshus øverst på ønskelisten

I slutten av november var mange beboere samlet, i et etterlengtet forsøk på å sette Laksevåg på dagsorden. Bibliotek og bydelshus stod øverst på ønskelisten, noe politikerne har lovet å ta med seg videre.

Ved novembers slutt var mange av Laksevågs initiativrike beboere samlet på loftet i en eldre bygning i det gamle Laksevåg. Anledningen var en konferanse for byutvikling, arrangert av Initiativ Laksevåg.

Høye ambisjoner

Før konferansen startet var det høye ambisjoner fra lederen i Initiativ Laksevåg, Ann Kristin Ramstrøm:

– Laksevåg har blitt nedprioritert over lengre tid. Vi ser nå at det er på tide å snu den trenden. Vi ønsker å skape møtesteder, oppruste lekeplasser, få opp en bibliotekfilial og til slutt ønsker vi å få et bydelshus. Vi mener det er veldig mange gode kvaliteter i denne bydelen her, oppsummerer Ramstrøm.

Liksombibliotek

Dette svære ønsket om en bibliotekfilial gjenspeilet seg under hele møtet. Dette fikk vi erfare skikkelig da beboerne kom med egne innspill, om hvordan de ønsket et fremtidig Laksevåg.

En i publikummet brukte kortet om at initiativets eget barneopplegg, kalt Barn, bok og boller, var det nærmeste man kommer et liksombibliotek i denne bydelen.

– Vi har snudd nedleggelsen av Landås bibliotek som var foreslått av det forrige byrådet. Så skal jeg ta med meg til byråden for kultur, det sterke ønsket om en bibliotekfilial her, svarer Anna Elisa Tryti da vi spurte om muligheten for et bibliotek på Laksevåg.

Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, var en av gjestene som talte. FOTO: JAN MARTIN WÅGE

– For dårlig tenkning

Byråden for byutvikling, Anna Elisa Tryti, var hovedgjesten under tirsdagens konferanse. Hun ønsket blant annet at Bergen skal være med i kampen om å bli Norges grønneste storby, og hun fortalte byrådet går inn for å droppe kutt til offentlige planlegginger. Hun var veldig klar på hvorfor Laksevåg var kommet dit vi er i dag; masse industrier, uten bibliotek og uten et bydelshus.

– Det er et eksempel på for dårlig byutviklingstenkning. Det er derfor vi har forsøkt å sette i gang nå med disse planene (områdeplan/reguleringsplan, journ.anm). For å prøve å få til en ny utvikling for Laksevåg, som er basert på en helhetlig tenkning og kvalitet i bunn, forklarer byråden.

Bybane som ryggrad

En del av konferansen handlet om hva som kan gjøres for å bedre infrastrukturen, for så å binde Laksevåg sammen med Bergen sentrum.

Foreningen Initiativ Laksevåg går hardt ut, og har begynt å tenke på en mulig løsning med den gamle Laksevåg-fergen. Deres løsning er å la den gå tvers over fjorden, slik at Laksevåg forbindes med sentrum. Bybanen er en annen mulighet, noe Initiativ Laksevågs plangruppe mener at kan sammenkobles med en bane til Fyllingsdalen.

Byutviklingsbyråden har også sett på mulige løsninger, og kaller gjerne bybanen for ryggraden i Bergens infrastruktur.

Byråd Tryti holdt stødig kurs om forsamlingen. FOTO: JAN MARTIN WÅGE

Et felles fremtidsmål

Alt i alt så er det ulike utgangspunkter, men det ser ut til at alle parter har et felles mål. Begge parter ønsker å gjøre Laksevåg til en bedre bydel, sammensmeltet i Bergen, men allikevel med en egen identitet.

– Om 10/15 år håper vi at området rundt Kirkebukta er blitt et nytt levende sentrum med butikker, bibliotek, bydelshus og spennende parker/lekeplasser. Kanskje det er en mulighet for å få opp den forrige laksevågfergen? Vi vil at bydelen skal være et sted som folket kan ønske å bo i, og å være stolte over å bo i, sier lederen av Initiativ Laksevåg, Ann Kristin Ramstrøm.

– Der ser jeg for meg Laksevåg som en bydel i Bergen med en klar egen identitet, men en bydel som er veldig integrert som en utvidelse av Bergen sentrum. Der håper jeg at det er tilstrekkelig bevart av det gamle slik som bygninger og identitetsskapte bygningselement, som den brannhydranten vi så, sier Tryti med henvisning til en gammel, rød brannhydrant i Laksevåg.

Den engasjerte byråden poengterer hvor betydningsfullt det er at Laksevåg kan være levende for befolkningen.

– Det er utrolig viktig, avslutter byråden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *