Åpner ny barnehage i Mathopen

Myren gårdsbarnehage i Håkonshella har vært under bygging det siste halvåret. I løpet av juni måned stod bygget ferdig, og fredag forrige uke åpnet gårdsbarnehagen. Sydvesten var på stedet et par dager før åpning og sjekket hvordan det stod til.

Håkonshella/Mathopen: Barnehagen som nå åpner er ikke en hvilken som helst barnehage. I denne barnehagen skal barna få bli kjent med dyr som hester, sauer, kaniner og høns, og så skal det dyrkes grønnsaker.

– Gårdsbarnehagekonseptet med dyr og dyrking er nok det som skiller oss fra andre eksisterende barnehager. Barnehagebarna skal få være med å stelle dyrene, fôre dyrene og bli kjent med dyrene, forteller Anette Kaland. 

Anette Kaland er daglig leder i den nye barnehagen, og er en av eierne. Hennes bror, Bjarne Kaland, og deres mor, Signe Kaland er de resterende eierne. Bjarne er også vaktmester i barnehagen.

Anette Kaland til venstre er medeier av barnehagen og daglig leder, mens Bjarne Kaland til høyre er medeier og vaktmester. FOTO: JAN MARTIN WÅGE.

”Jeg skal bygge en barnehage til deg”

Ideen til å bygge en barnehage grunner i noe faren fortalte Anette da hun var ferdig utdannet i 1998.

– Da jeg var ferdig utdannet førskolelærer sent på 90-tallet var det veldig vanskelig å få seg jobb. Da sa vår nå avdøde far at han skulle bygge en barnehage til meg. Det var egentlig litt på tull, men så ballet det på seg, forklarer Anette.

– Dette med gårdsbarnehagen har vært en prosess som har holdt på i 15 år, så det har jo tatt lang tid. Alt kommer av det faren vår slengte ut på slutten av 1990-tallet, så det er på en måte han som begynte hele den ballen, fortsetter Bjarne Kaland.

Den største hesten er nok for de litt større barna. Heldigvis har de også 3 mindre hester som passer mer for de minste. FOTO: JAN MARTIN WÅGE.

Når barnehagen åpnet startet de med 40 barn, noe de selv sier de er fornøyd med. Totalt har de plass til 78 barn. De satser på at interessen vil øke etterhvert.

– Vi håper det blir populært at vi har en gårdsbarnehage med dyr og med selvdyrking av grønnsaker. Nå har Bjarne akkurat satt sammen et drivhus som vi skal få på plass. Den kombinasjonen tror vi er fremtidsrettet, poengterer daglig leder.

Gode solforhold

Barnehagetomten er plassert i Håkonshella, og søskenparet Kaland formidler at denne tomten gir gode solforhold til barna pluss at den er universelt utformet.

– Det vil si at tomten er flat, og at det for eksempel er lett for en rullestolbruker å forflytte seg på tomten, forklarer Anette.

– Og så er det jo lett tilgjengelig med vei, vann og kloakk her. Utbyggingsmulighetene var vel størst her, fortsetter Bjarne.

Det spesielle med beliggenheten til barnehagen er at den ligger vis a vis en allerede eksisterende barnehage, og det er heller ikke få barnehager i Mathopen-området. Selv tar de det med knusende ro.

– Det er Bergen Kommune som bestemmer det. Vi har sendt inn en søknad, og de har sagt at vi trenger denne barnehagen i Bergen vest-området. Hvis de ikke hadde ment det hadde ikke vi fått driftstilskudd, sier Anette

Slik ser barnehagen ut fra utsiden. FOTO: JAN MARTIN WÅGE.

Alle er velkommen

Da Sydvesten spurte om de kunne beskrive barnehagen med tre ord satt vi de litt fast, før de til slutt svarte: Fremtidsrettet, bærekraftig utvikling, og den er bygd for barn.

– Noe mer dere har lyst å fortelle, spør Sydvesten sin journalist.

– Vi har god plass og alle er velkommen, avslutter Bjarne Kaland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *